Obciążenie węzłów obliczeniowych
CPU - obciążenie rdzeni CPU węzła
MEM - zajętość RAM